วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เด็กพิการซ้ำซ้อน


เด็กพิการซ้ำซ้อน
เด็กพิการซ้ำซ้อน (Children with Multiple Handicaps) เด็กบกพร่องซ้ำซ้อน หมายถึง ผู้ที่มีความบกพร่องที่มากกว่าหนึ่งอย่าง เป็นเหตุให้เกิดปัญหาขัดข้องในการเรียนรู้อย่างมาก เช่น ปัญญาอ่อน-ตาบอด ปัญญาอ่อน-ร่างกายพิการ หูหนวก-ตาบอด ฯลฯ

 
คำจำกัดความเด็กที่มีความบกพร่องซ้ำซ้อนซึ่งบางทีอาจเรียกว่าเด็กพิการซ้ำซ้อน (Multiple) หมายถึง เด็กที่มีสภาพความบกพร่องทางอวัยวะส่วน ใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ( เช่น เด็กร่างกายพิการ แขน ขา ลำตัว เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาเด็กที่มีความ บกพร่องทางการได้ยิน เด็กปัญญาอ่อน เป็นต้น )มากกว่า 1ในบุคคลเดียวกัน เช่น เด็กปัญญาอ่อนที่สูญเสียการ ได้ยิน เด็กปัญญาอ่อนที่ตาบอด เด็กที่ทั้งหูหนวกและตาบอด เป็นต้น
สาเหตุสาเหตุของการเกิดสภาพความบกพร่องซ้ำซ้อนของเด็กอาจมีหลายประการ เด็กบางคนอาจมีสาเหตุของความบกพร่อง
มาก่อนคลอดระหว่างการคลอดหรือหลังการคลอด สาเหตุก่อนคลอดอาจเป็นความผิดปกติของโครโมโซมหรือความผิดปกติ
ของระบบเมตาโบลิซึ่มมารดาป่วยเป็นโรคหัดเยอรมัน มารดาติดยาหรือสิ่งเสพติดการขาดสารอาหารระหว่างตั้งครรภ์
เป็นต้น ส่วนสาเหตุระหว่างคลอดอาจรวมไปถึงการขาดออกซิเจน สมองได้รับบาดเจ็บระหว่างคลอด เป็นต้น เด็กที่มีความบกพร่องขั้นรุนแรงมักสังเกตเห็นได้ชัดตั้งแต่แรกเกิด
ลักษณะเด็กที่มีความบกพร่องซ้ำซ้อนเป็นจำนวนมากมีระดับความบกพร่องอยู่ในขั้นรุนแรง จึงควรที่ครูจะทำความเข้าใจกับความต้องการ และลักษณะของเด็กเหล่านี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. มีปัญหาในการช่วยตัวเอง
2. มีปัญหาในการสื่อสาร
3. มีปัญหาในการเคลื่อนไหว
4. มีปัญหาทางพฤติกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น